menu č.1,2…5,50€; menu č.3,4,fit menu…6€; big menu…7€
Telefonické objednávky prijímame od 8.00 hod
Rozvoz objednávok začína o 10.00 hod
Na želanie Vám Vaše menu bezplatne zabalíme…
Fľašková Cola Crown slim a Targa florio za zvýhodnenú cenu 0,90€

1. Pondelok 18. 10. 2021 (5)

2. Utorok 19. 10. 2021 (3)

3. Streda 20. 10. 2021 (5)

4. Štvrtok 21. 10. 2021 (5)

5. Piatok 22. 10. 2021 (5)